Advanced Technology Machine Solutions

ZW3D PROFESSIONAL

Kontakt z doradcą:

tel.: +48 795 730 152

email: info@atmsolutions.pl

ZW3D CAD/CAM Professional- jest programem służącym zaawansowanemu modelowaniu form wtryskowych i chmury punktów.

Program ten umożliwia kompleksowe projektowanie form, oraz oferuje pełen zestaw narzędzi do projektowania form wtryskowych i matryc. Wyposażony jest we wszystkie funkcje modułu ZW3D Standard.

 

Formy wtryskowe - projektowanie 3D

Program pozwala na kompleksowe projektowanie 3D form wtryskowych, które można podzielić na kilka etapów:

 

1. Tworzenie gniazda formującego formy:

 • Automatyczne znalezienie linii podziału (w zależności od kąta pochylenia ścian),
 • lub ręczne przypisanie ścian należących do stempla i matrycy,
 • Utworzenie automatyczne/ręczne ściany podziału
 • Rozdzielenie stempla i matrycy

 

2. Tworzenie korpusu formy wtryskowej - konfigurowalne normalia do form wtryskowych:

 • Biblioteka normaliów Korpusów - HASCO, DME, LKM, MESBURGER, OXA_RABOURDIN, FATUBA, FCPK Bytów.
 • Możliwość edycji i zamiany normaliów na każdym etapia projekowania
 • Intuicyjny interfejs wyposażony w Kreator form wtryskowych

 

3. Tworzenie wypychaczy i innych elementów formy wtryskowej:

 • Automatyczne przycinanie wypychaczy modelem
 • Dowolna edycja na każdy etapie projektowania
 • Dużo złożenia z listą materiałową
 • Śruby, tuleje, słupy prowadzące itp.

 

4. Tworzenie elektrod z tabelą elektrod:

 • Automatyczne tworzenie elektrod.
 • Lista elektrod w dokumentacji 2D
 • Możliwość przypisywania warstw do modeli 3D


Moduł Professional zawiera wszystkie możliwości modułu Standard i jest rozszerzony o korpusy form. Umożliwia stworzenie form wtryskowych pod dany detal oraz dodanie korpusu lub znormalizowanych części. 


 Oto kilka podstawowych funkcji zawartych w module do form w ZW3D:

Projekt formy wtryskowej wykonany w programie ZW3D CAD/CAM - projekt 3D walizka:

Tworzenie stempla i matrycy na modelu walizki.

Dodawanie części znormalizowanych do formy walizki.


ATMSolutions - renomowany dostawca maszyn CNC