Advanced Technology Machine Solutions

Siedziba główna:
ATMSolutions - Warszawa
 
ul. Kolejowa 311
05-092 Łomianki
tel.: +48 22 299 07 02
email: biuro@atmsolutions.pl

Dział sprzedaży:
ATMSolutions - Warszawa
 
ul. Kolejowa 311
05-092 Łomianki
tel.: +48 22 299 07 02 
email: info@atmsolutions.pl

Biuro zarządu:
ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. - Biuro Zarządu
ul. Kolejowa 311
05-092 Łomianki
email: zarzad@atmsolutions.pl

Biuro projektowe:
ATMSolutions - Lublin 
 
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
email: konstruktorzy@atmsolutions.pl

Region Południowy:
ATMSolutions - Rybnik

ul. Prosta 137/14
44-203 Rybnik
email: poludnie@atmsolutions.pl 

Zakład Produkcyjny Stawiski (w organizacji):
ATMSolutions - Stawiski
ul. Smolniki 12
18-520 Stawiski
email: biuro@atmsolutions.pl

godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Dział sprzedaży:
tel.: +48 795 730 152
tel.: +48 22 299 07 02
email: info@atmsolutions.pl

Dział zamówień: 
tel.:
+48 795 730 152 
tel.: +48 22 299 07 02 
email: zamowienia@atmsolutions.pl

Dział serwisu:
tel.: +48 790 730 157
tel.: +48 22 308 04 04
email: serwis@atmsolutions.pl

Dział księgowości:
email: ksiegowosc@atmsolutions.pl

Nr rachunku bankowego (PLN):
05 1910 1048 2204 4422 7726 0001 

Nr rachunku bankowego (EUR): 
PL21 1910 1048 2204 4422 7726 0004
SWIFT WBKPPLPP

ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Kolejowa 311 
05-092 Łomianki
NIP:7010437587 
REGON: 147405160 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy 
KRS: 0000521707

Wyślij zapytanie

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń lub zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego