Advanced Technology Machine Solutions

Wszystkie informacje, w tym parametry maszyn i urządzeń, ceny, zdjęcia maszyn i urządzeń, zawarte na stronie www.atmsolutions.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru prawnie wiążącego i nie stanowią oferty handlowej, w szczególności w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego. 

Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją ewentualnej transakcji, a stanowiących tajemnicę ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. . Pod pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa” rozumie się wszelkie, nie podane do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obowiązuje przez okres 5 lat od dnia jej pozyskania.

ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym momencie i czasie, we wszelkim zakresie i bez jakiegokolwiek uprzedzenia.
Zawarte na stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Wszelkie oferty formułowane przez ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k.  wymagają formy pisemnej adresowanej bezpośrednio do Kupującego poprzez umieszczenie jego danych w lewym górnym rogu oferty. Szczegółowy opis produktów i ich parametrów technicznych następuje wyłącznie w umowie jego zbycia. Informacje odnoszące się do gwarancji produktów nie stanowią udzielenia Kupującemu oraz/lub Korzystającemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego. Warunki gwarancji określa producent w dokumencie gwarancyjnym.

Regulamin Sklepu: REGULAMIN

Wzór umowy gwarancyjnej: WZÓR UMOWY GWARANCYJNEJ

RODO: ATMSOLUTIONS_RODO

Odwiedzając i użytkując stronę internetową www.atmsolutions.pl oraz przesyłając zapytanie do firmy ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. wyrażają Państwo zgodę w pełnym zakresie na następujące zastrzeżenia i zasady. Jednocześnie informujemy, że pomimo dołożenia starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.atmsolutions.pl

Aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia z naszymi stronami, korzystamy z ciasteczek (plików cookies).
W przypadku niektórych rodzajów ciasteczek może się to wiązać z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Wszystko o ciasteczkach: https://wszystkoociasteczkach.pl/