Advanced Technology Machine Solutions

ZW3D STANDARD

Kontakt z doradcą:

tel.: +48 795 730 152

email: info@atmsolutions.pl

ZW3D Standard to program CAD do projektowania 3D dowolnych kształtów. ZW3D CAD/CAM to zaawansowane narzędzie projektowe, ułatwia modelowanie powierzchniowe. Moduł Standard ZW3D dostarcza pełen pakiet translatorów. ZW3D zintegrowany system CAD/CAM zawiera również wszystkie narzędzia do tworzenia i edytowania rysunków 2D (dokumentacji technicznej) części, złożeń zawierających BOM (listę materiałów) oraz moduł do inżynierii odwrotnej (reverse engineering).

 

1. Łatwy w obsłudze i przejrzysty wygląd

 • Interfejs wstążkowy, typowy dla popularnych systemów np. Microsoft Office.
 • Możliwość dowolnego dostosowania ikon i pasków narzędzi.
 • Saumouczki 3D wraz z podręcznikami kursami CAD po polsku.
 • Czytelne ikony z podpowiedziami ułatwiają naukę.

 

2. Zaawansowane modelowanie bryłowe i powierzchniowe

 • Modelowanie 3D za pomocą standardowych metod opartych o szkic i historię.
 • Proste i często stosowane metody projektowania 3D takie jak: wyciągnięciewyciągnięcie po ścieżce, przez obrót, po profilach i inne.
 • Opcja coraz bardziej popularnego projektowania bezpośredniego.
 • Zaawansowana kontrola nad krzywiznami i stycznościami powierzchni.
 • Możliwość projektowania bryłowego i powierzchniowego (te same operacje dla powierzchni i brył).

 

 3. Moduł do tworzenia złożeń i animacji

 • Widoki rozstrzelone złożenia 3D.Tworzeniezłożeń i możliwość modelowania 3D w kontekście złożenia.
 • Tworzenie animacji złożenia i nagrywanie do formatu AVI
 • Konfiguracje w złożeniach.
 • Lista materiałowa BOM.

 

4. Tworzenie elementów blaszanych i automatyczne rozwinięcie

 • Pełne i częściowe odgięcie krawędzi
 • Definiowalny współczynnik K
 • Zamykanie narożników
 • Zgięcia wzdłuż dowolnej linie
 • Połączenie po profilach
 • Przetłoczenia otwarte i zamknięte
 • Exportowanie rozłożenia do DWG i DXF


 5. Konstrukcje spawane


Moduł Standard programu ZW3D umożliwia tworzenie konstrukcji spawanych. Projektowanie konstrukcji spawanych w programie CAD jest efektywne i bardzo proste, ponieważ profile możemy umieszczać na krawędziach brył, szkicach płaskich i szkicach 3D, w zależności od potrzeb. Standard oraz wyższe moduły zawierają pakiet narzędzi niezbędny do budowania konstrukcji spawanych.

 

Bogata biblioteka gotowych profili z możliwością rozbudowywania o własne kształty i wymiary jest dodatkową zaletą modułu. Już podczas wstawiania profili do projektu, można wybrać jeden z kilku sposobów automatycznego przycinania lub zrobić to ręcznie w późniejszym etapie projektu 3D.

 

 6. Wytłoczenie obrazu 


Operacja Wytłoczenie obrazu jest unikalną funkcją programu ZW3D i wyróżnia program ZW3D na tle konkurencji innych systemów CAD. Funkcja jest dostępna w module Standard oraz kolejnych bardziej zaawansowanych modułach.

Wytłoczenie obrazu polega na zmianie wysokości punktów rozciągających ścianę, na podstawie skali szarości wczytanego obrazu. Rezultatem tej operacji jest obraz „wytłoczony” na podobieństwo płaskorzeźby. Oto przykład działania tej operacji:

 

7. Biblioteka normaliów CAD 3D

 • Do programu ZW3D Standard dołączona jest Biblioteka części znornalizowanych
 • Opcja automatycznego wstawiania modeli z biblioteki do złożeń.
 • Możliwa późniejsza edycja wstawionego elementu.
 • Opcja rozbudowy biblioteki o modele 3D pobrane od różnych producentów.
 • Zintegrowana Biblioteka zapewnia ogromne możliwości wstawiania części. Oznacza to skrócenie czasu tworzenia modeli i zwiększa efektywność pracy.

 

8. Importowanie modeli z innych systemów 3D - wymiana  danych 3D

 • Możliwość importu plików z innych systemów CAD poprzez pliki neutralnych STEP,  IGES,  Parasolid
 • Wczytywanie plików bezpośrednio z innych systemów.

   

Po wczytaniu możliwa jest:

 • Naprawa geometrii i jej edycja,
 • Tworzenie rysunków 2D i wstawianie do złożeń,
 • Przygotowanie do obróbki CAM.

 

9. Tworzenie dokumentacji 2D i możliwość zapisu do DXF i DWG


Na podstawie zamodelowanego elementu można automatycznie utworzyć dokumentację 2D

 

W dokumentacji można użyć:

 • Automatycznych widoków 3D z przekrojami i widokami szczegółów
 • Tabel materiałowej, otworów i elektrod
 • Możliwość tworzenia przerwania na długich elementach
 • Przenoszenie wymiarów z modelu 3D
 • Adnotacje spoin, oznaczenia chropowatości, tolerancji.
 • Formatowalna tabela z automatycznym uzupełnianiem.

 

10. Moduł do pracy z chmura punktów


Moduł Standard służy do pracy z plikami pochodzącymi ze skanerów 3D i daje szerokie mozliwości:  

 • Zmiana chmury punktów XYZ na powierzchnię
 • Edycja STL - odkształcanie STL
 • Redukcja punktów
 • Przycinanie punktów
 • Uzyskanie krawędzi z STL

 

Ciekawe funkcje:

Film pokazujący możliwości modułu Standard w zakresie CAD. Dzięki niemu możemy przejść przez wszystkie etapy projektowe, od modelowania części, przez budowę złożeń, na dokumentacji 2D kończąc. Poza tym moduł Standard zawiera specjalistyczne narzędzia do arkuszy blach, konstrukcji spawanych, zaawansowanego modelowania bryłowego i powierzchniowego oraz chmur punktów.

Nawijanie zwektoryzowanej grafiki na kulę: na przykładzie modelu kuli ziemskiej:

Import obrazka z rozszerzeniem JPG -  zamieniony na wektorowe krzywe, niedociągnięcia są wyrównywane krzywą połączoną. Na końcu szkic jest zawijany na kulę oraz wyciągnięty po normalnej do ściany.

 

Projektowanie i rendering zlewu kuchennego:

Modelowanie zlewu kuchennego w programie ZW3D i fotorealistyczny rendering powstałego projektu w Key Shot.

Elastyczne przekształcenia modeli: cylindryczne zgięcie rury, toroidalne zagięcie

ATMSolutions - renomowany dostawca maszyn CNC