Advanced technology machine solutionsPLC001 jest autonomicznym kontrolerem hybrydowego sterownika servo-krokowego silnika (SSM).  Posiada on wbudowany program sterujący, który nie wymaga podłączenia do komputera. Za pomocą tego urządzenia można tworzyć jednocześnie w 2 trybach nieskomplikowane systemy automatyczne: 

 1. servo, silnik traktowany jest funkcjonalnie jako servo-napęd, z możliwością regulacji pozycji i prędkości,
 2. krokowym.

 

Kontroler może ustawiać prędkość obrotową jak i położenie siłownika. Moduł jest w stanie kontrolować układ krokowy i serwomotor za pomocą interfejsów: STEP/ DIR/ ENABLE. W celu zapobiegnięcia braku obrotów przy rozruchu silnika przy wysokich prędkościach, lub zmiany kierunku obrotów, PLC001 ustawia sygnał przyśpieszający krok. 

Dodatkowo, wszystkie sygnały sterujące są buforowane, a wejścia kontrolera są zabezpieczone izolacją optyczną. 

 

PLC001 jest optymalnym wyborem przy pracy ze sterownikami silników servo i krokowych marki Purelogic. Jednakże nowatorskie podejście pozwoliło na kontrolę także sterowników innych producentów.

 

Dane: 

 • Kompatybilne protokoły: STEP/DIR/ENABLE
 • Zasilanie: 12 V
 • Maksymalny pobór prądu: 100 mA
 • Maksymalna liczba podłączonych sterowników: 1
 • Sygnały sterujące:
  • STEP: 1- 20k [Hz]
  • DIR: 0.25 - 0.0083 [Hz]
 • Liczba wejść: 9
  • Typ wejść: cyfrowe (optoizolowane)
 • Liczba wejść: 3
  • Typ wejść: analogowe
 • Liczba wyjść zasilających: 1
  • Typ wyjść: przekaźnik 6 A/ 250 V
 • Zasilanie czujników: izolacja wewnętrzna galwanizowana
  • Wyjście zasilania: 12 V/ 100 mA
 • Rezystancja izolacji: 500 MΩ
 • Temperatura pracy:  0...50 [°C]

 

Prawidłowe wykorzystanie kontrolera przed jakimkolwiek wprowadzeniem zmian i ustawieniem połączeń zapewnione zostanie po wyłączeniu zasilania sterowanego układu.

 

Nie podłączać zacisku  ¯  zasilania do masy, uziemienia, itp.