Advanced technology machine solutionsMikrokrokowy PLD545-G3 jest sterownikiem nowej generacji dla silników krokowych. Pozwala na komunikację po takich protokołach, jak: STEP, DIR, ENABLE, lub CW/CCW/ENABLE. Wszystkie wejścia sygnałowe są optoizolowane oraz kompatybilne z poziomami logicznymi: 2.5V, 3.3V, 5V. Zastosowanie modułu AUTO-SLEEP pozwala na ergonomiczne zarządzanie sterownikiem, uaktualnia się on przy braku odczytu sygnału STEP. Sterownik PLD545-G3 jest optymalnym wyborem przy pracy z serią silników krokowych (uni- i bipolarnych) serii PL42/PL57 marki Purelogic. Jednakże nowatorskie podejście pozwoliło na  sterowanie także innymi silnikami krokowymi.

 

Sterownik Purelogic został wyposażony w systemy:

-przeciwzwarciowe

-zabezpieczające przed działaniem wstecznego pola elektromagnetycznego

-wbudowany automatyczny kompensator rezonansowy silnika krokowego normalnych prędkości

-generator częstotliwości STEP

-morfingu

-zabezpieczający przed polaryzacją wsteczną

-softstarter łagodnego rozruchu

-ochronny dumper.

 

Dane:

  • Zasilanie: 18...45[V]
  • Prąd pracy silnika krokowego:

-Zakres 1: 2.5 ... 5 [A]

-Zakres 2: 1.25 ... 2.5 [A]

  • Mikrokrok podziału: 1:4, 1:8, 1:16, 1:32
  • Częstotliwość wbudowanego generatora STEP: ~2 kHz
  • Max częstotliwość sygnału STEP: 350 kHz
  • Max prędkość obrotowa: 8200 obr/min (PL57H76, 45V, 1:8, 220 kHz)
  • Rezystancja izolacji: 500 MΩ
  • Temperatura otoczenia: 0…50 [°C]
  • Waga: 0.3 kg

 

W zestawie:

-Sterownik PLD545-G3

-Instrukcja

 

 

Prawidłowe wykorzystanie kontrolera przed jakimkolwiek wprowadzeniem zmian i ustawieniem połączeń zapewnione zostanie po wyłączeniu zasilania sterowanego układu.

 

Nie podłączać zacisku  ¯  zasilania do masy, uziemienia, itp.

 

Przełącznik zasilający musi zostać zainstalowany przed źródłem zasilania, dla ~220V.

 

Nie należy wykonywać seryjnych połączeń, zalecany typ "gwiazda".

 

Wymagana jest stała kontrola prawidłowej polaryzacji połączeń zasilających i sygnałowych.