Advanced technology machine solutionsDeskProto Wersja Startowa jest intuicyjnym i nieskomplikowanym narzędziem CAM umożliwiającym generowanie ścieżek narzędzia niezbędnych do obsługi 3-osiowej frezarki CNC. Oprogramowanie pozwala na stworzenie całego projektu przy użyciu kreatora lub okien dialogowych, bądź połączenie obu możliwości poprzez wstępne wykonanie projektu w kreatorze, a następnie elastyczną edycję za pomocą okien dialogowych. Dzięki przejrzystemu interfejsowi każdy, nawet niedoświadczony użytkownik, ma szansę w kilka minut stworzyć własny program na obrabiarkę CNC.


DeskProto Wersja Startowa umożliwia:

 • Obróbkę geometrii 3D z pliku: .stl
 • Obróbkę rysunku 2D z plików: .dxf, .eps, .ai
 • Obróbkę bitmap obrazu z plików: .bmp, .jpg, .gif, .png, .tiff

Oprogramowanie oferuje poniższe funkcje:

 • Skala, lustro, obrót geometrii
 • Ustawienie minimalnej wartości Z, która może zostać obrabiana
 • Definiowanie i wybór frezów
 • Obróbka 3D – ścieżki narzędzia równoległe do osi X
 • Określenie odległości między ścieżkami narzędzia
 • Określenie prędkości posuwu i prędkości obrotowej wrzeciona
 • Obróbka zgrubna i wykańczająca, opcje: grubość warstwy obrabianej i wysokość nad modelem
 • Obróbka 2D
 • Obróbka bitmap (zagłębienia na podstawie skali szarości)
 • Symulacja ścieżki narzędzia
 • Szacowanie czasu obróbki
 • Dwa wygodne interfejsy do wyboru: kreator lub okno dialogowe
Do obsługi oprogramowania niezbędny jest komputer z systemem Windows. Program z powodzeniem może zastąpić oprogramowanie ArtCAM Express.

Prowadzimy szkolenia w zakresie obsługi programu DeskProto Edycja Startowa. Więcej informacji info@atmsolutions.pl


Zapraszamy do zapoznania się z porównaniem trzech Wersji DeskProto: Startowej, Expert i Wieloosiowej.


 DeskProto Porównanie Wersji
Startowa Ekspert Wieloosiowa
Import plików  
Import plików 2D(dxf, eps, ai) TAK TAK TAK
Import plików 3D (stl, dxf, vrml) TAK TAK TAK
Import bitmapy (jpg, gif, bmp, png, tif) TAK TAK TAK
Liczba osi  
Obróbka w 2 osiach TAK TAK TAK
Obróbka w 3 osiach TAK TAK TAK
4ta oś: obrotowa NIE NIE TAK
4ta oś: obróbka indeksowana NIE  NIE  TAK
5ta oś: obróbka indeksowana NIE NIE  TAK
Strategie  
Obróbka zgrubna TAK TAK TAK
Równoległa do osi X TAK TAK TAK
Równoległa pod dowolnym kątem, krzyżowa, wodospad, zewnętrzny kontur, blok, spiralna, okrągła  NIE TAK TAK
Interfejs użytkownika
Interfejs z kreatorem i bez kreatora TAK TAK TAK
Samodzielnie definiowany postprocesor TAK TAK TAK
Prosta i intuicyjna nawigacja  TAK TAK TAK
Kreator skryptów NIE TAK TAK
Kreator pierścienia NIE  NIE TAK
Częściowa obróbka
Budowanie modelu z różnych segmentów NIE TAK TAK
Obróbka tylko określonego obszaru NIE  TAK TAK
Dowolny obszar obróbki NIE  TAK TAK
Zaznaczenia różnicowe obszaru obróbki NIE  TAK TAK
Opuszczanie wybierania otoczenia i marginesów NIE  TAK TAK
Inne opcje  
Wersja 64 bitowa (dla bardzo dużych plików) TAK TAK TAK
Symulacja w 3D TAK TAK TAK
Wysłanie ścieżek bezpośrednio do maszyny TAK TAK TAK
Konwersja bitmapy do płaskorzeźby TAK TAK TAK
Projekcja płaskorzeźby bitmapy na obiekcie 3D   TAK TAK
Wybieranie w negatywie z obiektu 3D   TAK TAK
Bloki podtrzymujące (frezowanie dwustronne)   TAK TAK
Przekształcenia obiektu (zero robocze)   TAK TAK
Wykrywanie kolizji wrzeciona   TAK TAK
Redukcja prędkości wybierania całym frezem   TAK TAK