Advanced technology machine solutionsDeskProto  jest doskonałym oprogramowaniem oferującym możliwość
projektowania ścieżek dla modeli 3D. Program posiada podstawowe funkcje
tworzenia G-codów dla projektów 2D oraz możliwość tworzenia płaskorzeźb
z bitmapy. Jednak główną jego zaletą jest projektowanie ścieżek dla
elementów, do wykonania których niezbędne jest wykorzystanie czwartej
osi. Pod tym względem DeskProto stanowi idealne rozwiązanie w
najlepszej dostępnej na rynku cenie. Maszyna w odróżnieniu od innych
programów CAM'owskich w tym przedziale cenowym oferuje:

  • - ciągłe obracanie osi podczas obróbki
  • - indeksowane obracanie osi podczas obróbki (oś obraca model o dany kąt, co umożliwia obróbkę z jego kilku stron)
  • - 5ciosowią obróbkę (indeksowaną). Model może być obrabiany prawie ze wszystkich stron.

 

Do wykonania modelu z projektu 3D niepotrzebne jest doświadczenie w programowaniu CNC- jest raczej dedykowany dla projektantów i artystów. Dlatego został wyposażony w prosty intuicyjny interfejs. Po dobraniu kilku
tworzenie ścieżek dla narzędzia jest o wiele prostsze niż to się może wydawać i trwa dosłownie kilka minut! Program umożliwia import plików w formacie: .stl, .dxf, .wrl, .eps, .jpg, .bmp, .png, .tif.

Do pracy potrzebny jest komputer, minimum Pentium PC, 32 MB RAM, 50 MB pamięci, z portem USB,  z systemem Windows. Aby móc tworzyć ścieżki potrzebny jest wcześniej utworzony projekt 3D zapisany w formacie STL.

 

Zapraszamy do zapoznania się z porównaniem trzech Wersji DeskProto: Startowej, Expert i Wieloosiowej.


 DeskProto Porównanie Wersji
Startowa Ekspert Wieloosiowa
Import plików  
Import plików 2D(dxf, eps, ai) TAK TAK TAK
Import plików 3D (stl, dxf, vrml) TAK TAK TAK
Import bitmapy (jpg, gif, bmp, png, tif) TAK TAK TAK
Liczba osi  
Obróbka w 2 osiach TAK TAK TAK
Obróbka w 3 osiach TAK TAK TAK
4ta oś: obrotowa NIE NIE TAK
4ta oś: obróbka indeksowana NIE  NIE  TAK
5ta oś: obróbka indeksowana NIE NIE  TAK
Strategie  
Obróbka zgrubna TAK TAK TAK
Równoległa do osi X TAK TAK TAK
Równoległa pod dowolnym kątem, krzyżowa, wodospad, zewnętrzny kontur, blok, spiralna, okrągła  NIE TAK TAK
Interfejs użytkownika
Interfejs z kreatorem i bez kreatora TAK TAK TAK
Samodzielnie definiowany postprocesor TAK TAK TAK
Prosta i intuicyjna nawigacja  TAK TAK TAK
Kreator skryptów NIE TAK TAK
Kreator pierścienia NIE  NIE TAK
Częściowa obróbka
Budowanie modelu z różnych segmentów NIE TAK TAK
Obróbka tylko określonego obszaru NIE  TAK TAK
Dowolny obszar obróbki NIE  TAK TAK
Zaznaczenia różnicowe obszaru obróbki NIE  TAK TAK
Opuszczanie wybierania otoczenia i marginesów NIE  TAK TAK
Inne opcje  
Wersja 64 bitowa (dla bardzo dużych plików) TAK TAK TAK
Symulacja w 3D TAK TAK TAK
Wysłanie ścieżek bezpośrednio do maszyny TAK TAK TAK
Konwersja bitmapy do płaskorzeźby TAK TAK TAK
Projekcja płaskorzeźby bitmapy na obiekcie 3D   TAK TAK
Wybieranie w negatywie z obiektu 3D   TAK TAK
Bloki podtrzymujące (frezowanie dwustronne)   TAK TAK
Przekształcenia obiektu (zero robocze)   TAK TAK
Wykrywanie kolizji wrzeciona   TAK TAK
Redukcja prędkości wybierania całym frezem   TAK TAK