Advanced Technology Machine SolutionsFundusze Europejskie

Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa obrabiarka sterowana numerycznie" jako sposób na wprowadzenie nowego polskiego produktu w postaci modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie na rynek światowy.

PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Projekt pn. "Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa obrabiarka sterowana numerycznie" obejmuje wprowadzenie na rynek światowy nowego produktu w postaci modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie (rozwiązanie  objęte ochroną własności intelektualnej).

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez rozpoczęcie  produkcji zupełnie nowych na skalę światową produktów w postaci innowacyjnych modułowych obrabiarek sterowanych numerycznie służących do frezowania. Innowacyjność projektu opiera się na zastosowaniu w ich konstrukcji nowatorskiego rozwiązania, które pozwala na rozszerzenie pola roboczego w przyszłości. Zastosowane rozwiązania umożliwią spełnianie kolejnych wymagań użytkowników względem posiadanych przez nich obrabiarek, bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego w skali kraju oraz świata urządzenia sterowanego numerycznie, co przyczyni się do  promocji polskiej myśli technologicznej na świecie, rozwoju technologii oraz branży maszyn przemysłowych sterowanych numerycznie.

 

Wartość projektu: 7 967 807.39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 529 680.00 zł

Logo ATMSolutions

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

1.  Rozeznanie rynku nr 1 pn. "ZAKUP SPAWAREK (SPAWARKA TIG – 1 sztuka oraz SPAWARKA MIG – 2 sztuki)"

Ad. 1. Rozeznanie rynku nr 1.1 (aktualizacja wymagań) pn. "ZAKUP SPAWAREK (SPAWARKA TIG – 1 sztuka oraz SPAWARKA MIG – 2 sztuki)"

2.  Rozeznanie rynku nr 2 pn.  "ZAKUP ODCIĄGÓW SPAWALNICZYCH (ODCIĄG SPAWALNICZY POJEDYNCZY – 2 sztuki oraz ODCIĄG SPAWALNICZY PODWÓJNY – 1 sztuka)"

Ad. 2. Rozeznanie rynku nr 2 - odpowiedzi na pytania

3. Zapytanie ofertowe nr 1 pn. "Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia – ZO/01/02/2019"

Ad. 3. Zapytanie ofertowe nr 1 - odpowiedzi na pytania.

Zmienione Zapytanie ofertowe nr ZO/01/02/2019 pn. "Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia – ZO/01/02/2019."

Link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169887

4. Rozeznanie rynku nr 3 pn. "ZAKUP KOMPRESORA ŚRUBOWEGO (1 sztuka)"

Ad. 4. Rozeznanie rynku nr 3 - odpowiedzi na pytania.

5. Zapytanie ofertowe nr ZO/01/03/2019 pn. "Zakup oprogramowania do obsługi magazynowo-finansowej – ZO/01/03/2019."

Link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174600

Ad. 5. Zapytanie ofertowe nr ZO/01/03/2019 PO ZMIANACH pn."Zakup oprogramowania do obsługi magazynowo-finansowej – ZO/01/03/2019."

6. Zapytanie ofertowe nr ZO/02/04/2019 pn. Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia – ZO/01/02/2019.

Link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177334

7. Zapytanie ofertowe nr ZO/03/04/2019 pn. Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia – ZO/03/04/2019.

Link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180019

Opublikowano: Pytania i odpowiedzi do zapytania ZO/03/04/2019.

8. Rozeznanie rynku nr 5 pn. Zakup stanowisk roboczych (4 sztuki).

9. Zapytanie ofertowe nr ZO/01/08/2019 pn. Zakup oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych– ZO/01/08/2019

Link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200261

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZO/01/08/2019.