Advanced Technology Machine SolutionsFundusze Europejskie

Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa obrabiarka sterowana numerycznie" jako sposób na wprowadzenie nowego polskiego produktu w postaci modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie na rynek światowy.

 

Projekt pn. "Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa obrabiarka sterowana numerycznie" obejmuje wprowadzenie na rynek światowy nowego produktu w postaci modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie (rozwiązanie  objęte ochroną własności intelektualnej).

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez rozpoczęcie  produkcji zupełnie nowych na skalę światową produktów w postaci innowacyjnych modułowych obrabiarek sterowanych numerycznie służących do frezowania. Innowacyjność projektu opiera się na zastosowaniu w ich konstrukcji nowatorskiego rozwiązania, które pozwala na rozszerzenie pola roboczego w przyszłości. Zastosowane rozwiązania umożliwią spełnianie kolejnych wymagań użytkowników względem posiadanych przez nich obrabiarek, bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego w skali kraju oraz świata urządzenia sterowanego numerycznie, co przyczyni się do  promocji polskiej myśli technologicznej na świecie, rozwoju technologii oraz branży maszyn przemysłowych sterowanych numerycznie.

 

Wartość projektu: 7 967 807.39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 529 680.00 zł

Logo ATMSolutions