Advanced Technology Machine Solutions

ROZEZNANIE CENOWE: Zakup oprogramowania do obsługi magazynowo-finansowej

W związku z rozeznaniem cenowym, zapraszamy do składania ofert na Oprogramowanie do obsługi magazynowo-finansowej o minimalnych parametrach:

Oprogramowanie CRM powinno składać się z modułów. Każdy moduł powinien stanowić oddzielną wtyczkę (plugin) z możliwością włączenia/wyłączenia oraz z zachowaniem zasad MVC (logika działania systemu oddzielona od wyglądu oraz miejsca składowania danych).  System CRM  powinien usprawnić pracę biura, obsługę zleceń oraz wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów w firmie. Dodatkową funkcjonalnością będą moduły służące do obsługi serwisów aukcyjnych oraz reklamacji klientów. System powinien być oparty na słownikach dzięki którym duża część systemu będzie mocno konfigurowalna. System powinien być zbudowany wg standardów RWD (responsywny wygląd) dzięki temu okna będą automatycznie przystosowywały się do rozdzielczości wyświetlacza oraz urządzenia.

- Zarządzanie ofertami – moduł powinien umożliwiać wprowadzanie zleceń oraz nadzorowanie ich ścieżki życia od momentu zgłoszenia, aż po wydanie produktu klientowi. W systemie powinna istnieć funkcja generowania ofert i specyfikacji do PDF. Proces składania zamówienia: Oferta -> Proforma -> Faktura VAT

- Zarządzanie pracownikami – moduł powinien umożliwiać nadzór nad działaniami pracowników w systemie, dodawanie użytkowników, przypisywanie ról i uprawnień

- Zarządzanie Klientami – moduł powinien umożliwiać przechowywanie informacji o istniejących oraz potencjalnych klientach z funkcją wyszukiwania po nazwie, numerze nip, wyświetlania wygenerowanych wcześniej ofert, faktur oraz zarządzania rozliczeniami finansowymi z klientem, moduł powinien pozwalać również na wygenerowanie listy klientów wraz z danymi kontaktowymi.

- Zarządzanie magazynem – moduł powinien umożliwiać zarządzanie ilością produktów w magazynie, w tym ich historią wejścia i wyjścia na magazyn, pochodzenia wraz z danymi dostawcy oraz informacją o osobach wprowadzających dane w systemie i datach w jakich te zmiany zostały wprowadzone

- Zarządzanie fakturami – moduł powinien umożliwiać wygenerowanie faktury proforma oraz VAT do formatów pliku pdf.

- Automatyczne wystawianie ofert w serwisach internetowych – moduł powinien umożliwiać połączenie z serwisami ofertowymi i funkcjonalne generowanie ofert w tych serwisach.

- Zarządzanie reklamacjami – moduł powinien umożliwiać obsługę zgłoszeń i reklamacji bezpośrednio ze strony internetowej Zamawiającego, w tym wyświetlanie nadawcy, przedmiotu zgłoszenia oraz daty zgłoszenia wraz z historią zakupu.

- Zarządzanie procesem serwisu maszyn – moduł powinien umożliwiać przechowywanie informacji o przeprowadzanych czynnościach serwisowych i modyfikacjach maszyn  wraz z historią wykorzystanych podzespołów. Moduł powinien być połączony ściśle z modułem Zarządzania magazynem, aby wprowadzenie części w module Zarządzania procesem serwisu maszyn automatycznie zapisywało zdjęcie z magazynu w systemie, bez konieczności osobnego wprowadzania danych w module Magazynu.

System powinien uwzględniać podział ról:

- użytkownik niezalogowany

- użytkownik zalogowany

- pracownik

- administrator

- właściciel firmy/zarząd

Metodyka pracy przy tworzeniu systemu powinna opierać się o małe etapy tzw. Sprinty, aby każda funkcjonalność systemu była jeszcze raz szczegółowo weryfikowana z wymaganiami Zamawiającego.

 

Oferty prosimy składać do dnia 17.03.2019 na adres: dzialzakupow@atmsolutions.pl