Advanced Technology Machine Solutions

Metalowe i ceramiczne tuby CO2 są obecnie bardzo powszechne na rynku ploterów laserowych. Są to tuby znacznie lepsze pod względem konstrukcji wykonania od klasycznych szklanych tub CO2, co przekłada się na dłuższą żywotność i niezawodność. Metalowe i ceramiczne tuby CO2 (RF - Radio Frequency) działają z bardzo dużą częstotliwością sięgającą do 100kHz, dzięki czemu są również o wiele dokładniejsze od tub szklanych CO2, co ma duże znaczenie przy precyzyjnym cięciu i grawerowaniu materiałów z dużymi prędkościami. Rozmiar uzyskanej z nich plamki po zogniskowaniu wiązki osiąga wielkość około nawet 0,05 mm.

 

Metalowa tuba CO2 Synrad Rysunek 1. Metalowa tuba CO2 Synrad. [1]

Metalowa tuba CO2 Iradion Rysunek 2. Ceramiczna tuba CO2 Iradion. [1]

 

W metalowych i ceramicznych tubach CO2 wiązka laserowa powstaje na skutek wzbudzania cząsteczek gazów znajdujących się w jej wnętrzu. W skład mieszaniny gazów wchodzą przede wszystkim dwutlenek węgla, hel, azot, wodór. Dwutlenek węgla stanowi około 5% mieszaniny. To właśnie on tworzy rzeczywistą wiązką laserową. Pobudzane impulsem RF atomy azotu, przekazują energię cząsteczkom dwutlenku węgla, co powoduje w nich emisję fotonów. Zdecydowaną większość mieszaniny stanowią cząsteczki helu (około 90% mieszaniny). Zadaniem helu jest utrzymania niskiej temperatury wewnątrz tuby. Gaz ten jest najtrudniejszy do utrzymania, ponieważ jego cząsteczki mogą przenikać przez ściany szczelnie zamkniętej tuby.

W związku z powyższym stopień uszczelnienia tub CO2 jest kluczowym parametrem charakteryzującym ich trwałość i niezawodność, która pozwala na utrzymanie stałej mocy podczas ciągłej pracy. Absolutne uszczelnienie tuby jest niemożliwe do osiągnięcia bazując na podstawowych materiałach. Reakcja chemiczne mieszaniny gazów z niektórymi materiałami i panująca wysoka temperatura wewnątrz tuby ponadto znacznie ograniczają zakres doboru materiałów.

 

Porównanie metalowych i ceramicznych tub CO2

Do niedawna szkło oraz metal były jedynymi materiałami, których używano do budowy tub laserowych CO2. Trzecią opcją są stosunkowo niedawno wprowadzone tuby z rdzeniem ceramicznym. Rozwiązania konstrukcyjne i użyty materiał powodują, że zyskują one przewagę nad tubami metalowymi. Poniżej opisane zostały różnice między tubami metalowymi oraz ceramicznymi. Na rynku istnieje wiele firm produkujących zarówno tuby metalowe jak i ceramiczne, natomiast w ofercie ATMSolutions znajdują się tuby dwóch wiodących na rynku firm: Synrad (tuby metalowe) oraz Iradion (tuby ceramiczne)

Różnica między tubami metalowymi i ceramicznymi, jak sama nazwa wskazuje, występuje w materiale z którego są zbudowane. Podstawowym problemem związanym z niezawodnością laserów z tubą metalową jest to, że metal jest reaktywny z mieszaniną gazów. Po dłuższym czasie cząsteczki wolnego tlenu reagują z tym odsłoniętym metalem, występuje utlenianie, które powoduje zmiany w oryginalnym składzie mieszaniny gazów co może przekładać się na spadek efektywności działania tuby i jej krótszą żywotność.

Konstrukcja metalowa jest spawana, co już w jakimś stopniu może wprowadzać nieszczelności. Ponadto w konstrukcji do uszczelniania używa się uszczelek typu O-ring, które z czasem w reakcji ze środowiskiem (wilgoć, zmiany temperatury) zużywają się. Wszystko to powoduje, że powietrze i wilgoć mogą przedostać się do tuby laserowej, a cząsteczki gazów na zewnątrz.

Problemy te zostały rozwiązane w ceramicznych tubach CO2. Opracowana technologia zakłada odseparowanie elektrod pobudzających cząstki gazu na zewnątrz tuby laserowej (Rys. 3). Wszystkie reaktywne składniki umieszczone są w rdzeniu mając jedynie kontakt z czystą ceramiką - tlenkiem glinu (Al2O3). Ze względu na swój skład chemiczny tlenek glinu jest bardzo dobrym materiałem, ponieważ nie reaguje chemicznie z mieszaniną gazów.

 

Rozwiązanie konstrukcyjne ceramicznych oraz metalowych tub CO2

Rysunek 3. Rozwiązanie konstrukcyjne ceramicznych oraz metalowych tub CO2. [2]

 

Właściwości tlenku glinu Al2O3:

  • bardzo wysoka temperatura pracy, nawet do 1700°C,
  • wysoka twardość i odporność na ścieranie,
  • może być obrabiany z dużą dokładnością i polerowany,
  • odporny na korozję i wpływ czynników chemicznych,
  • relatywnie niska gęstość,
  • bardzo wysoka stabilność wymiarowa.

 

Ceramika wypalana jest w bardzo wysokich temperaturach, co dodatkowo zapewnia, że wszystkie zanieczyszczenia organiczne powstałe przy produkcji tuby laserowej są spalone eliminując na wstępie ingerencję w skład mieszaniny.

Współczynnik rozszerzalności cieplnej tlenku glinu wynosi 8,4x10-6 /°C i jest on prawie 3 razy mniejszy od rozszerzalności aluminium 23,1x10-6/°C. Zmiany termiczne mają wpływ na stabilność pracy lasera. W związku z tym, bazując na parametrach rozszerzalności cieplnej, tuby ceramiczne wykazują się lepszą stabilnością pracy w porównaniu do tub metalowych. Rdzeń ceramiczny może pracować przy wyższym ciśnieniu mieszaniny gazów. Wyższe ciśnienie generuje lepszą częstotliwość pracy. Zwiększenie częstotliwości przełączania (czas narastania i opadania) zwiększa jeszcze bardziej zakres maksymalnych prędkości grawerowania. Dodatkowo tuby ceramiczne w swojej pracy zużywają około 30% mniej energii niż tuby metalowe.

 

Tabela 1. Właściwości metalowych i ceramicznych tub CO2.

Rodzaj tuby

Metalowa RF (producent – Synrad)

Ceramiczna RF (producent – Iradion)

Żywotność
[godziny pracy]

20 000 ÷ 35 000

~ 30% dłużej niż tuba metalowa

Możliwość regeneracji

Możliwa

Możliwa

Chłodzenie

Powietrze (dla mocy do 100W), dla większych mocy ciecz

Powietrze (dla mocy do 100W), dla większych mocy ciecz

Minimalna średnica plamki [mm]

~ 0,05

~ 0,05

Czas generowania impulsu
[μs]

< 100

< 75

Konstrukcja wykonania

Konstrukcja metalowa spawana z elektrodami wewnątrz

Konstrukcja ceramiczna stapiana z elektrodami na zewnątrz

Dane zawarte w powyższej tabeli są to dane orientacyjne i mogą odbiegać od rzeczywistych parametrów tub CO2.

 

Na podstawie zgromadzonych informacji można zauważyć, że stosunkowo nowe na rynku tuby ceramiczne mają lepsze właściwości od tub metalowych. Warto również pamiętać, że zarówno tuby metalowe, jak i ceramiczne charakteryzują się znacząco lepszymi parametrami od tub szklanych. Różnice parametrów między tubami szklanymi a metalowymi są zdecydowanie większe niż między tubami metalowymi a ceramicznymi co sprawia, że następuje ciągły wzrost sprzedaży tub metalowych oraz ceramicznych.

 

Źródła:
[1] https://atmsolutions.pl/
[2] https://www.iradionlaser.com/en/technology/our-technology/
[3] https://www.synrad.com/resources/general_information/aboutco2lasers
[4] http://stjorsen.pl/rightbar/ceramika-techniczna/materialy