Advanced Technology Machine Solutions

Wycinarka wodna (WaterJet) do procesu cięcia wykorzystuje strumień wody pod bardzo wysokim ciśnieniem, często z dodatkiem specjalnych, ziarnistych substancji ścierających. Urządzenie w dużym uproszczeniu składa się z pompy o dużej mocy, wycinarki o konstrukcji bramowej lub portalowej oraz stołu roboczego, czyli tzw. wanny, w której zanurzony jest obrabiany materiał.

Proces rozpoczyna się od dostarczenia wody do specjalnego układu, gdzie jest ona pod wysokim ciśnieniem, rzędu kilku tysięcy bar, pompowana do dyszy. Następnie strumień wody uderza w materiał z dużą prędkością, sięgającą nawet 340m/s, co powoduje erozję i w efekcie przecięcie materiału.

Bardzo często woda jest na ostatnim etapie dodatkowo mieszana ze ścierniwem, w postaci drobnych granulek. Wśród najpopularniej stosowanych rodzajów ścierniwa znajdziemy przede wszystkim granulki pochodzenia mineralnego, jak na przykład granat czy piasek kwarcowy.

Poprzez cięcie metodami hydro-ściernymi uzyskujemy bardzo gładkie krawędzie nie wymagające dalszej obróbki. Metoda ta nie powoduje również zmian termicznych w strukturze materiału, co jest jedną z jej kluczowych zalet w porównaniu do laserowych metod cięcia. Cięcie wodą umożliwia obróbkę różnorodnych materiałów, takich jak stal, aluminium, ceramika, drewno czy tworzywa sztuczne. Świetnie sprawdza się również przy cięciu materiałów o bardzo dużej grubości.