Advanced Technology Machine Solutions

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

W ramach realizowanego przez PARP naboru przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3,5 mln zł dotacji.

Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych.

Na wsparcie mogą liczyć projekty, które skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę i wyposażenie, wdrożenie wyników badań, inwestycje w ochronę środowiska i gatunków, w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i w szeroko rozumiane podnoszenie efektywności energetycznej.

Dofinansowanie obejmie w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty);
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

Wśród kryteriów wyboru projektów do dofinansowania kładziony jest nacisk na finansową wykonalność projektu, posiadanie odpowiednich zasobów do wdrożenia oraz inwestycje o potencjale rynkowym i szybkim okresie zwrotu.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem. Z kolei jego zakończenie nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

Wnioski będzie można składać od 25 czerwca do 10 sierpnia br. za pośrednictwem systemu LSI (https://lsi.parp.gov.pl).

Więcej informacji na temat naboru można przeczytać na stronie PARP.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86456:325-mln-zl-na-zielone-technologie-parp-oglasza-nowy-nabor?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp

Zachęcamy do korzystania z dofinansowania na zakup maszyn sterowanych numerycznie z oferty ATMSolutions które posiadają pozytywny wpływ na podnoszenie efektywności energetycznej.