Advanced Technology Machine Solutions

PARP ogłasza kolejny nabór w ramach Ścieżki SMART

PARP ogłasza kolejny nabór w ramach Ścieżki SMART

Szczegółowy opis Szybkiej Ścieżki (źródło https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp):


Cel działania
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Modułowość
Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów.

Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  1. Moduł B+R
  2. Moduł wdrożenie innowacji
  3. Moduł infrastruktura B+R
  4. Moduł cyfryzacja
  5. Moduł zazielenienie przedsiębiorstw
  6. Moduł kompetencje
  7. Moduł internacjonalizacja

Urządzenia oferowane przez ATMSolutions wpisują się, w moduły dotyczące B+R, Wdrożenia innowacji, Infrastruktura B+R i Moduł cyfryzacja.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania i rozbudowy lub utworzenia całego parku maszynowego z ATMSolutions.

kontakt: biuro@atmsolutions.pl