Advanced Technology Machine Solutions

Zrobotyzowane Centrum Obróbcze 4-osiowe ATMS ROBO 2000x3000 z DOFINANSOWANIEM

Zrobotyzowane Centrum Obróbcze 4-osiowe ATMS ROBO 2000x3000 z DOFINANSOWANIEM

Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej" - dostępny dla Klientów ATMSolutions przy zakupie Zrobotyzowanego Centrum Obróbczego 4-osiowego ATMS ROBO 2000x3000.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/robogrant

Zachęcamy Klientów branży meblarskiej do korzystania z Programu dofinansowania organizowanego przez PARP:

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

Kto może otrzymać dofinansowanie?


Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Ile możesz otrzymać? MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 850 000 zł.

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pula środków w konkursie to 29 000 000 zł.