Advanced technology machine solutionsStanowiska szkoleniowe stanowią bogaty zasób wyposażenia przy urządzeniach przemysłowych, bazują na sterowaniu PC, PLC, NC oraz oczywiście CNC. Zestawy treningowe są łatwo adoptowalne do takich urządzeń jak przykładowo: zrobotyzowane ramiona, plotery rzeźbiarskie oraz frezarki, urządzenia skomputeryzowane, tokarki, maszyny wytwarzające płytki PCB, urządzenia dziewiarskie oraz snowarki, i wiele innych. Stanowiska te umożliwiają:

-naukę działania przemysłowych czujników,

-zaznajomienie się z technologią częstotliwości,

-naukę sterowania numerycznego narzędzi,

-zdobycie praktycznych umiejętności operatora CNC,

-trening i rozwijanie umiejętności programowania i sterowania numerycznego,

-zaznajomienie się z technologią integracji podzespołów elektrycznych oraz mechanicznych,

-naukę konserwacji urządzenia,

-bezpieczną naukę zasad użytkowania, reguł i zastosowań podzespołów,

-prostą obserwację działania układu maszyny.

 

            Tokarka 2025-self Course stanowi intuicyjne oprzyrządowanie wspomagające naukę programowania CNC dzięki wyeksponowanym podzespołom sterującym i kontrolnym. Panel kontrolny stanowiący przeważającą część stanowiska naukowego zawiera wszystkie dostępne informacje dotyczące jednostek ruchu tokarki. Przy tak szerokim zakresie danych wszelkie podłączenia są wykonane jako plug-in. Wydobycie samego serca urządzenia- układu głównych osi, pozwala na jego pełną autopsję i rozpoznanie.

 

Panel sterujący składa się z 3 głównych części:

 1. Część górna:

-system CNC,

-panel operatorski,

-panel wejść i wyjść,

-moduł kontrolny.

 1. Część dolna:

-panel osi,

-panel głównej osi/wału,

-panel sygnałowy krańcówek,

-panel z głównymi wykresami.

 1. Część po prawej stronie:

-wyświetlacz mocy,

-przestrzeń zasilająca,

-przestrzenie kontrolne.

 

            Modułowość struktur zwraca ogromną uwagę na funkcjonalność każdego z podzespołów. Pozwala na zrozumienie oraz opanowanie kontroli przemysłowej tokarki bez udziału poszczególnych, wysoce zaawansowanych elementów elektronicznych. Wygoda w użytkowaniu stanowiska polega na jego uniwersalności oraz dostępności do poszczególnych części na szerokim panelu operatorskim- możliwa jest sprawna i prosta wymiana  doposażenia w celu przetestowania ćwiczonych umiejętności. Przy projektowaniu Tokarki 2025-self Course uwzględniono, że będzie ona przeznaczona dla osób stawiających na polu sterowania numerycznego pierwsze kroki i w pełni zabezpieczono układ. Dlatego wszelkie powielanie instrukcji w celu ich doskonalenia, oraz częste wykonywanie niepoprawnych operacji nie powoduje zniszczenia stanowiska, oraz potencjalnego układu rzeczywistej tokarki, narzędzia i przedmiotu obrabianego. Podczas nauki zachowanie bezpieczeństwa jest niezwykle istotne oraz powinno być stawiane jako zagadnienie kluczowe. Układ zabezpieczeń składa się z:

-Konstrukcji zgodnej ze standardami IEC1009-1 stosowalnymi odnośnie standardów niskiego napięcia GB16917.1-2008.

-Zastosowanie ochrony pierwszej grupy przebicia modelu prądowego, która podczas wykrycia przebicia odłącza całkowite zasilanie w czasie nie większym niż 0.1 s.

-Zasilanie 3-fazowe, 5-żyłowe: GB14050-2008.

-Zapewnienie norm ISO-9001 dotyczących zasilania 4P z linią zerową dla wszystkich podzespołów symulatora.

-Uziemienie urządzenia, zgodnie ze standardami: GB4706.1-2008.

-Bezwarunkowy przycisk STOP bezpieczeństwa. Łatwo dostępny oraz widoczny. Stanowi najprostsze oraz najszybsze zabezpieczenie w wypadku podejrzenia lub wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia.

-Wysoki poziom połączeń- dotknięcie nie powoduje szoku elektrycznego.

-Ochrona przed błędnym zabezpieczeniem- jeżeli pomiędzy operatorem a urządzeniem nie występuje potencjalne zagrożenie, a układ nie przywrócił zasilania ze względów bezpieczeństwa należy wykorzystać przycisk START w celu zasilenia układu.

-Układ przeciw-przeciążeniowy oraz przeciw-zwarciowy wyłącznika różnicowo-prądowego. Pozwala na dokładną kontrolę wartości i przepływu informacji pomiędzy podzespołami.

-Zastosowanie bezpiecznego przewodu testowego zbudowanego z materiału o bardzo wysokiej rezystancji.

-Urządzenie zgodne z normami zdrowotnymi, higieny, bezpieczeństwa, środowiska, nadużyć oraz normami Europejskimi.

-Niezależne zabezpieczenie zasilania komputera, które pozwala na jego niezawodną samodzielną pracę podczas  usterki układu.

 

            Przykładowe zagadnienia zawierają tematykę związaną ze sprzętem oraz jego połączeniem, znajomością np. wyglądu servo-silników oraz sterowników przeznaczonych do sterowania servo, warunków uruchomienia inwentera, znajomości funkcji systemu kontrolnego oraz ich prawidłowego ustawiania, nauką wykrywania, rozpoznawania oraz naprawy błędów, i wiele wiele innych…

 

Jednostka tokarki składa się z:

-suportu na podwójnym układzie prowadnic liniowych,

-łożysk kulowych,

-inwentera wrzeciona,

-servo sterownika AC osi X, Z,

-sterownika posuwu szybkiego,

-silnika posuwu szybkiego,

-jednostki realizującej zadania układu eksperymentalnego.

 

Parametry techniczne układu tokarki:

 • Przesuw osi:

-Oś X: 200 mm

-Oś Z: 250 mm

 • Prędkość osi Z: 3000 mm/min
 • Wrzeciono:

-Prędkość obrotowa: 1400 obr/min

-Moc: 25 W

 • Wymiary całkowite jednostki tokarskiej: 640x450x180 [mm]
 • Kontrola:

-System kontrolny: SINUMERIC 808 D

-Standardy DIN

-Standardy ISO

-Ochrona przed przebiciem (prąd przemienny 30 mA)

-Ochrona przed wzrostem wartości prądu w obiegu

-Zabezpieczenie przed przeciążeniem

 

Parametry techniczne zestawu:

 • Zasilanie: 3-fazowe, 380 V AC ±10%, 50 Hz
 • Moc całkowita: 24 V DC
 • Moc hamowania silnika osi Z: 5 V DC
 • Wydajność: < 5.0 kVA
 • Wymiary: 1455x640x1700 [mm]
 • Otoczenie:

-Temperatura: -10 ÷ +40 [°C]

-Wilgotność: <80% (przy 25 °C)

 

W zestawie:

 • Układ tokarki,
 • Moduły symulacyjne:

-Silnik: zasilany DC, umożliwia pełną symulację  pracy, wraz z jednostką chłodzenia oraz smarowania motoru. Został wyposażony w terminal K3 przeznaczony do wykonywania testowych połączeń modułów symulacyjnych.

-Wrzeciono: wyposażone w konwenter częstotliwości oraz potencjometr, co pozwala na ustalanie wybranych obrotów przy dokładnym zaznajamianiu się z wewnętrznymi parametrami wrzeciona. Doposażony dodatkowo w terminal K3 wspomagający prowadzenie wszystkich operacji.

-Posuw szybki: sterowany tajwańskim servo-sterownikiem TECO. Terminal K3.

-I/O: moduł zadawanych wartości oraz odczytu parametrów urządzenia. Niezbędny przy wymianie informacji. Wyposażony także w terminal K3.

-Moduł kontrolny: zawiera płytkę obwodu drukowanego do wykonywania połączeń, rezystor SMD, przekaźnik pośredni, dioda LED, oraz terminal K3.

 • Przełącznik zasilania: 24 V DC
 • Przewód testowy: 1 m
 • Moduł alarmowy
 • Zabezpieczenie przeciw-wyciekowe
 • Skrzynka zasilająca

 

Opcjonalnie:

Istnieje możliwość wyposażenia układu w system Fanuc, w wypadku potrzeby pracy z innym systemem kontrolnym należy skontaktować się z działem Sprzedaży, za pomocą przycisku: ZADAJ PYTANIE lub drogą mailową: info@atmsolutions.pl.

Jesteśmy elastyczni względem produkcji stanowisk szkoleniowych dowolnych urządzeń- zapraszamy do składania zapytań.