Advanced technology machine solutionsPLC002 jest generatorem sygnałów kontrolnych STEP i DIR. Sygnały te odpowiedzialne są za przekazywanie informacji do sterowników silników krokowych oraz serwomechanizmów wspartych interfejsami STEP/DIR/ENABLE.

PLC002 pozwala na ustawianie, na wyświetlaczu LED, prędkości obrotowej silników z sygnałem częstotliwościowym STEP. Moduł pozwala na konfigurację przyśpieszenia sygnału STEP, co jest niezbędne podczas kontroli obrotów silnika krokowego dla rozruchu przy wysokich prędkościach.

Dodatkowo, wszystkie sygnały sterujące są buforowane. 

 

PLC002 jest optymalnym wyborem przy pracy ze sterownikami silników servo i krokowych marki Purelogic. Jednakże nowatorskie podejście pozwoliło na kontrolę także sterowników innych producentów.

 

Dane: 

 • Kompatybilne protokoły: STEP/DIR/ENABLE
 • Zasilanie: 12 V
 • Maksymalny pobór prądu: 40 mA
 • Maksymalna liczba podłączonych sterowników: 1
 • Sygnały sterujące:
  • STEP: 1- 20k [Hz]
  • DIR: 0.25 - 0.0083 [Hz]
 • Rezystancja izolacji: 500 MΩ
 • Temperatura pracy:  0...50 [°C]

 

Prawidłowe wykorzystanie generatora przed jakimkolwiek wprowadzeniem zmian i ustawieniem połączeń zapewnione zostanie po wyłączeniu zasilania sterowanego układu.

 

Nie podłączać zacisku  ¯  zasilania do masy, uziemienia, itp.