Advanced technology machine solutionsMikrokrokowy PLD880 jest sterownikiem nowej generacji dla silników krokowych. Pozwala na komunikację po takich protokołach, jak: STEP, DIR, ENABLE, oraz regulację dyskretną prądów fazowych silnika. Wszystkie wejścia sygnałowe są optoizolowane oraz kompatybilne z poziomami logicznymi: 2.5V, 3.3V, 5V. Zastosowanie modułu AUTO-SLEEP pozwala na ergonomiczne zarządzanie sterownikiem, uaktualnia się on przy braku odczytu sygnału STEP. Sterownik PLD880 jest optymalnym wyborem przy pracy z serią silników krokowych (uni- i bipolarnych) serii PL86 marki Purelogic. Jednakże nowatorskie podejście pozwoliło na  sterowanie także silnikami innych marek.

 

Sterownik Purelogic został wyposażony w systemy:

-przeciwnapięciowe

-przeciwprądowe

-przeciwzwarciowe

-zabezpieczające przed działaniem wstecznego pola elektromagnetycznego

-wbudowany automatyczny kompensator rezonansowy silnika krokowego normalnych prędkości

-schemat fazowy prądu zmodyfikowany o wyższą częstotliwość

-softstarter łagodnego rozruchu

-wbudowany generator częstotliwości STEP

 

Dane:

  • Zasilanie: 18...80 [V]
  • Prąd pracy silnika krokowego: 2.3 ... 8 [A]
  • Mikrokrok podziału: 1:4, 1:8, 1:16, 1:32
  • Max częstotliwość sygnału STEP wbudowanego generatora: 600...3000 [kHz] 
  • Max częstotliwość sygnału STEP: 270 kHz 
  • Max prędkość obrotowa: 2530 obr/min (PL86H113, 75V, 1:32, 270 kHz)
  • Rezystancja izolacji: 500 MΩ
  • Temperatura otoczenia: 0…60 [°C]
  • Waga: 0.6 kg

 

W zestawie:

-Sterownik PLD880

-Instrukcja

 

 

Prawidłowe wykorzystanie kontrolera przed jakimkolwiek wprowadzeniem zmian i ustawieniem połączeń zapewnione zostanie po wyłączeniu zasilania sterowanego układu.

 

Nie podłączać zacisku  ¯  zasilania do masy, uziemienia, itp.

 

Przełącznik zasilający musi zostać zainstalowany przed źródłem zasilania, dla ~220V.

 

Nie należy wykonywać seryjnych połączeń, zalecany typ "gwiazda".

 

Wymagana jest stała kontrola prawidłowej polaryzacji połączeń zasilających i sygnałowych.