Advanced Technology Machine Solutionsod 169.05 pln

 PLD331 jest mikrokrokowym sterownikiem nowej generacji dla silników krokowych, bazującym na mikrochipie TOSHIBA TB6560. Pozwala na komunikację po takich protokołach, jak: STEP, DIR, ENABLE, które mogą zostac podłączone za pomocą konektora RJ-45. Wszystkie wejścia sygnałowe są optoizolowane oraz kompatybilne z poziomami logicznymi: 2.5V, 3.3V, 5V.  Sterownik PLD331 jest optymalnym wyborem przy pracy z serią silników krokowych (uni- i bipolarnych) serii PL42/PL57 marki Purelogic. Jednakże nowatorskie podejście pozwoliło na  sterowanie także silnikami innych marek. Udogodnieniem są wygodne w obsłudze, demontowalne złącza zaciskowe silnika krokowego, źródła zasilania, i sygnałów sterujących.

 

Sterownik Purelogic został wyposażony w systemy:

-przeciwnapięciowe

-przeciwprądowe

-przeciwzwarciowe

-zabezpieczające przed działaniem wstecznego pola elektromagnetycznego

-zabezpieczający przed polaryzacją wsteczną

-zabezpieczający przed przegrzaniem

-wskaźnik z alarmem

 

Dane:

  • Zasilanie: 18...30 [V]
  • Prąd pracy silnika krokowego: 0.7, 1.7, 2.7, 3.3 [A]
  • Mikrokrok podziału: 1:1, 1:2, 1:8, 1:16
  • Max częstotliwość sygnału STEP: 50 kHz
  • Max prędkość obrotowa: 1800 obr/min
  • Rezystancja izolacji: 500 MΩ
  • Temperatura otoczenia: 0…50 [°C]
  • Waga: 0.04 kg

 

 

Sterownik musi zostać doposażony w radiator o powierzchni CO NAJMNIEJ 100 cm2

Mikrochip musi zostać zamontowany na radiatorze przez dielektryczną warstwę przewodzącą ciepło.

 

Prawidłowe wykorzystanie kontrolera przed jakimkolwiek wprowadzeniem zmian i ustawieniem połączeń zapewnione zostanie po wyłączeniu zasilania sterowanego układu.

 

Nie podłączać zacisku  ¯  zasilania do masy, uziemienia, itp.

 

Przełącznik zasilający musi zostać zainstalowany przed źródłem zasilania, dla ~220V.

 

Nie należy wykonywać seryjnych połączeń, zalecany typ "gwiazda".

 

Wymagana jest stała kontrola prawidłowej polaryzacji połączeń zasilających i sygnałowych.