Advanced technology machine solutionsUniwersalna płyta rozszerzeń PLC4x-G2 pozwalająca na adaptację funkcji komputera do sterowania CNC. Po podłączeniu adaptera do portu LPT komputera pozwala na komunikację ze sterownikami silników krokowych. Możliwe jest sterowanie aż do 6 sterowników krokowych, lub servo-silników  posługujących się interfejsami STEP, DIR, lub ENABLE. Wszystkie sygnały z portów LPT są buforowane. Moduł PLC4x-G2 można podłączyć do dowolnego portu z wartością logiczną "1" dla napięcia: 3.3-5 [V].

 

Adapter jest kompatybilny z takimi programami CNC, jak MACH3, TurboCNC. Posiada 6, optoizolowanych wejść przeznaczonych dla przełączników krańcowych oraz przycisku E-STOP. Został przeznaczony do obsługi sterowników Purelogic, jednakże nowatorskie podejście pozwoliło na kontrolę także sterownikami innych marek.

 

Nowoczesne urządzenie PLC4x-G2 pozwala na obsługę 4 osi, jednakże dzięki większej ilości przekaźników możliwa jest prosta adaptacja 6 osi.

 

 

Dane:

 • Kompatybilne protokoły sterownika silnika krokowego: STEP/DIR/ENABLE
 • Max częstotliwość sygnału kontrolnego: 1 MHz
 • Typ złącza: RJ-45
 • Liczba wejść: 6

-Typ wejść: optyczne, 1kΩ, 30V max

 • Liczba przekaźników: 3

-Zainstalowany przekaźnik: 250 V/ 6 A

 • Licznik chłodzenia:

-Częstotliwość operacji: 8…60 [s]

-Czas trwania: 1…8 [s]

 • Konwerter PWN>napięcie:

-Napięcie wyjścia: 0…9,5 [V]

-Współczynnik zmiany impulsu częstotliwości: Q= 0…1

-Częstotliwość konwertora częstotliwości: 10 V

 • Generatory: wbudowane

-Generator sygnału STEP: 2 kHz ±20%

-Generator sygnału DIR: 0,5 kHz ±20%

 • Maksymalny pobór prądu: 200 mA
 • Napięcie zasilania: 12 V
 • Rezystancja izolacji: 500 MΩ
 • Temperatura otoczenia: 0…50 [°C]
 • Waga: 0,3 kg
 • Wymiary: 119x30x71 [mm]

 

 

Prawidłowe wykorzystanie adaptera przed jakimkolwiek wprowadzeniem zmian i ustawieniem połączeń zapewnione zostanie po wyłączeniu zasilania sterowanego układu.

 

Nie podłączać zacisku  ¯  zasilania do masy, uziemienia, itp.