Advanced Technology Machine Solutionsod 52272.00 pln

Lantek Expert Duct to oprogramowanie do wyliczania kształtów HVAC i kanałów wentylacyjnych stosowanych w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji. Oprogramowanie intuicyjne i proste w obsłudze. System posiada wbudowaną bazę elementów parametrycznych, które są zgodne z normami DIN (kwadraty, okręgi, stożki, cylindry, kształty kotłowe, rury, przekroje itd.) i obejmują większość dostępnych kształtów kanałowych.

 

Cechy oprogramowania:

- System oparty o bazę danych Microsoft SQL Express,
- System licencjonowany w oparciu o klucze sprzętowe USB,
- Obsługa wielu maszyn (programowanie cięcia laserem, plazmą, tlenem, wodą)
- Eksplorator zleceń, grupowanie zleceń (materiał, grubość, maszyna),
- 2D CAD – moduł projektowania 2D,
- Automatyczne wymiarowanie elementów z raportowaniem,
- Biblioteka kształtów parametrycznych,
- Import plików DXF i DWG, eksport plików DXF/MEC, import elementów z kodu maszyny   z weryfikacją i automatycznym rozpoznaniem konturów,
- Weryfikacja geometrii oraz korekcja błędów,
- Automatyczny, półautomatyczny oraz ręczny nesting (zagnieżdżanie elementów na  arkuszach) wraz z raportami- zlecenia i elementy, numery rysunków, identyfikatory, wizualizacja nestingu, liczba sztuk wymagana/na arkuszu/brakująca, czas wytworzenia  i koszty, materiał z wykorzystaniem i odpadami użytecznymi (procent/ powierzchnia/ waga), inne,
- Eksplorator nestingów,
- Obsługa wielu palników (nesting w oparciu o wiele palników) dla jednego oraz wielu arkuszy,
- Cięcie na wspólną linię,
- Zagnieżdżanie na większej ilości arkuszy jednocześnie, optymalizacja nestingu,
- Obróbka technologiczna (automatyczna lub ręczna) w zależności od technologii (Woda, Plazma, Tlen, Laser),
- Zaawansowane opcje wejść i wyjść,
- Automatyczna kontrola poprawności wejść i wyjść,
- Dodatkowe technologie cięcia (mostki, mikromostki, kontrola wysokości głowicy tnącej, automatyczne kontynuowanie cięcia, pętle),
- Automatyczne oraz ręczne wyznaczanie kolejności cięcia,
- Baza danych elementów,
- Baza danych materiałów,
- Automatyczne oraz ręczne tworzenie odpadów, tworzenie linii cięcia z uwzględnieniem technologii (wejścia-wyjścia), wiele    typów lini cięcia w zależności od potrzeb, zaokrąglanie linii cięcia, możliwość rozcinania odpadu na mniejsze elementy,
- Automatyczny nesting na odpadach,
- Gospodarka materiałami - zarządzanie magazynem arkuszy handlowych oraz odpadów użytecznych,
- Zestaw raportów,
- Komunikacja z MS Excel,
- Automatyczne obliczanie powierzchni elementów, ciężaru, wagi oraz czasu i kosztów obróbki,
- Biblioteka parametrycznych elementów wentylacyjnych i kanalizacyjnych zgodnych z normami DIN (kanały, łuki, piętra, przejścia, rozgałęzienia, itd.)
- Intuicyjność i łatwość wprowadzania danych (wystarczy, ze użytkownik wybierze kształt i wprowadzi parametry, a system sam wygeneruje element),
- Automatyczne dzielenie elementów przekraczających wielkość arkusza,
- Zarządzanie elementami. Wszystkie elementy przechowywane są w bazie danych,
- Kalkulacja wagi, czasu oraz kosztów,
- Elastyczna konfiguracja zakładek i połączeń,
- Linie tworzące,
- Automatyczne tworzenie kierownic,
- Otwory wentylacyjne,
- Raporty dla branży wentylacyjnej (wyceny, etykiety, itp.).