Advanced technology machine solutions

Siedziba główna:
ATMSolutions - Warszawa
 
ul. Kolejowa 311
05-092 Łomianki
tel.: +48 22 299 07 02
email: biuro@atmsolutions.pl

Dział sprzedaży:
ATMSolutions - Warszawa
 
ul. Ceramiczna 29A/47 
03-126 Warszawa 
tel.: +48 22 299 07 02 
email: biuro@atmsolutions.pl

Biuro projektowe:
ATMSolutions - Lublin 
 
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
email: konstruktorzy@atmsolutions.pl

Region Południowy:
ATMSolutions - Rybnik

ul. Prosta 137/14
44-203 Rybnik
email: poludnie@atmsolutions.pl 

godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Dział sprzedaży:
tel.: +48 795 730 152
tel.: +48 22 299 07 02
email: info@atmsolutions.pl

Dział zamówień: 
tel.: +48 795 730 152 
tel.: +48 22 299 07 02 
email: zamowienia@atmsolutions.pl

Dział serwisu:
tel.: +48 790 730 157
tel.: +48 22 308 04 04
email: serwis@atmsolutions.pl

dane do F-Vat:
ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Modlińska 10
05-092 Izabelin-Dziekanówek
NIP:7010437587
REGON: 147405160
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000521707

Nr rachunku bankowego (PLN):
05 1910 1048 2204 4422 7726 0001 

Nr rachunku bankowego (EUR): 
21 1910 1048 2204 4422 7726 0004

Wyślij zapytanie

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń lub zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego